Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou, či už plne alebo polo automatizovaných výrobných liniek a strojných zariadení. Špecializujeme sa na zákaznícky orientované jednoúčelové stroje v oblasti potravinárskeho (kompletné antikorové prevedenie), automobilového a plastárskeho priemyslu. Pokrývame všetky úrovne procesu, počnúc: Cieľom našich dodávok je odbremeniť zákazníka od riešenia dielčich problémov v technologickom procese výroby a dodať komplexné riešenie pre danú aplikáciu.