Automatizované pracovné stroje, výrobné linky a strojné zariadenia

Ostatné zariadenia

Vážiace zariadenia naši zákazníci v súčasnosti radi implementuju do rôznych technologických línií výrobného procesu, aby tak získali kontrolu nad tokom materiálu (ETH rozhranie) a presnosťou váhy daného výrobku (vyradenie do vyhadzovacieho boxu).V ponuke máme ako Dynamické, tak aj Statické vážiace zariadenia, ktoré sú určené na váženie samostatných výrobkov (s presnosťou do 0.5g), príp. na váženie naplnených krabíc v konečnom skupinovom balení (s presnosťou do 5g). Váženie naplnených krabíc odporúčame predovšetkým pri aplikáciách s Robotizovaným paletizačným pracoviskom (vylúčenie zle nabalených krabíc).

Umývacie zariadenia ponúkame v 1-líniovom 3-zónovom prevedení s určením predovšetkým na čistenie syrárskych a iných foriem či prepraviek. Snažili sme sa automatizovať všetky procesy a kontrolovať všetky potrebné parametre (snímanie vodivosti, prietokov, teplôt, hladín a prúdenia, snímanie prítomnosti formy/prepravky, regulácia rýchlosti trate, dávkovanie čistiaceho prostriedku, ventilácia a odsávanie pár a pod.) pre zabezpečenie požadovanej čistoty umývaných dielov.

Dopravné trate sú neodmysliteľnou súčasťou našich dodávok, aby sme tak dopravili či už samotný výrobok alebo naplnenú krabicu na miesto určenia v danom technologickom procese.Ponúkame širokú škálu rôznych prevedení Dopravných tratí, ktoré sú prispôsobené priestorovým možnostiam danej prevádzky, vrátane implementácie potrebnej senzoriky pre sledovanie toku výrobkov.

V našej ponuke nájdete taktiež zariadenia bežnej spotreby, ku ktorým sa s určitosťou radia aj Otočné stoly. Veľmi radi ich naši zákazníci aplikujú na koncoch dopravných tratí, kde je výrobkom umožnené hromadenie a kde čakajú na neskorší manuálny odber.

Nižšie nájdete našu ponuku Ostatných zariadení.