Automatizované pracovné stroje, výrobné linky a strojné zariadenia

Servis

Spoločnosť Devion s.r.o. počas dlhých rokov pôsobenia na Slovenskom i zahraničnom trhu uviedla do prevádzky stovky strojov a zariadení. Táto skutočnosť si vynútila systém servisných činností, ktoré sa snažíme dodržiavať a zlepšovať, aby sme zabezpečili pre našich zákazníkov čo najlepšiu funkcionalitu a využitie daných pracovných strojov s čo najmenším počtom prestojov.

Ponúkame nasledovné druhy servisných činností:

  • záručný servis
  • pozáručný servis
  • servis zariadení tretích strán

Na základe zvoleného stupňa havarijnej pohotovosti si vie zákazník zvoliť pre seba ten najlepší a zároveň dostačujúci druh servisu.

Presnejšiu definíciu ponúkaných servisných činností možno vidieť vo vzore návrhu Servisnej zmluvy – viď. tlačidlo nižšie.

Naša spoločnosť disponuje tímom servisných technikov s príslušným technickým vzdelaním a vybavením, ktorí sú pripravení po telefonickej výzve a možnosti vyriešenia, či analýzy problému cez vzdialenú správu, vycestovať na miesto určenia, či už v urgentnom režime do 24hod., príp. v termíne podľa požiadavky zákazníka.

Po vykonaní servisného zásahu sa spíše Servisný denník (podpísaný oboma stranami), na základe ktorého sa neskôr v prípade, že sa nejednalo o bezplatný záručný servis, vykoná vyúčtovanie daného výjazdu.

Presnejšiu podobu, vrátane príslušných sadzieb (na základe platného cenníka služieb) možno vidieť vo vzore Servisného denníka – viď. tlačidlo nižšie.

Záručná lehota na vykonaný servis je stanovená na dobu 3 mesiacov od dátumu vykonania servisného zásahu, pričom záručná lehota na dodané komponenty sa odvíja od podmienok daného subdodávateľa.